Ayna

Tozlandý Hayalin

Kumlar uçunca eski evin sokaðýnda
Yaz bitimi geldin aklýma
Tozlandý hayalin kýrýk pencerede
Hatýran derin ýslandý yanaklarým

Ne dünyalar yýktým seni bulmak için
Ne umutlar unuttum sana gelmek için
Sense ayrýlýk dedin en baþýnda
Aðla aðla þimdi yalnýzlýðýna

Play