Ayna

Topraktan Ötesi Yok

Aþk için yeryüzünde uzaktan ötesi yok
En uzun gecelerde þafaktan ötesi yok
Yaklaþanlar Tanrý'ya o gerçek aþýklardýr
Nehirlere denize varmaktan ötesi yok

Elbette ömür biter can gider ey sevgili
Aþký sende bulana topraktan ötesi yok

Topraktan ötesi yok ...
Ötesi yok ötesi yok topraktan ötesi yok

Reva mý bunca keder yeter bunca ayrýlýk
Kurumuþ bir dal için ocaktan ötesi yok

Play