Ayna

Gelincik

Varoþlarýn aþýklarý gerçek olur çýkarsýz
Bende seni öyle sevdim gözüm gibi yalansýz
Ýþararken kahvelerde inanan gözlerin vardý
Aþpiþmeyen ocaklarda aç doyuran umut vardý

Yaðmur çamur varoþlarda sýmsýcak yürekler vardý
Yalýnayak çocuklarda tertemiz gelecek vardý

Söyle birbirimizi nasýl sevdik
Saçlarý sýrma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim

Varoþlarýn sevdalarý gerçek olur çýkarsýz
Bende seni öyle sevdim gözüm gibi yalansýz
Gözlerinde bir ümitti yanýyordu güneþ gibi
Yoksulluðun pençesinde arýyordu gözlerimi

Yaðmur çamur varoþlarda
sýmsýcak yürekler vardý
Odalgalý saçlarýnda gül kokan rüzgarlardý

Þimdi sarýlýp o geçmiþe aðlar
Aðlar açýlmaz yüreðim
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim

Sevdik birbirimizi nasýl sevdik
Saçlarý sýrma gelincik
Gözleri sürme gelincik
Suçumuz neydi bizim

Sevdik birbirimizi nasýl sevdik
Gözleri sürme gelincik
Saçlarý sýrma gelincik
Suçumuz neydi bizim

Play