Ayna

Garibim

Garip geldim dünyaya
Þan þöhrete aldanma
Bedel ettin aþkýmý
Yürek kaldý daðlarda

Ne acýlar yaþandý
Ne yareler kapandý
Uykular haram iken
Gülüþlerim yalandý

Garibim hadi gül biraz
Bu bahar dallar kiraz
Yaþamak Hep böyledir
Su biter seller durmaz

Play