Ayna

Dünya Dünya

Gecenin köründe pirelerim kaçtý
Yaktým bi sigara beni açtý
Oturup balkona düþündüm alemi
Aklým ruhum þaþtý
Dünya dünya kendimden önce
Seni düþündüm dün bütün gece

Vosvosun camý paramparça sakýn dedim hýrsýza
Teybi al ama kasetler kalsýn
Ambalajlar senin olsun ruhlar bize kalsýn

Þarkýlar lazým bize her zaman lazým
Çözmek içýn dünyayý birlikte söylemek lazým
Ulaþýlmaz derler belki minicik hayallere
Kimler neler demiþti geçip giden günlerde

Bu yarýþa bi araba araba bulmalýyýz baba
Bi güzel olmalý akþamlar
Seyislikten usandýk jokey olmalý baba
Bi güzel olmalý aksamlar

Play