Ayna

Dilara

Dün gece sabaha kadar yürüdüm
Göl kýyýsýnda
Güneþi bekleyen bulutlar gördüm
Ay uyumuþtu

Karþý köyde büyük bir ateþ yakmýþlar
Dumaný daðlar kadar
Aþkýmýz kadar

Ateþ böcekleri dans ediyordu
Zaman inat
Sende oradaydýn saçlarýn alev alev
Dilara
Hala yaþýyorsun bende
Gerçeðe inat
Dilara

Dilara Dilara
O cennette diyorum
Soranlara
Tanýyanlara

Play