Aylin Vatankos

Yaz Bitti

Seni ya?amak, sensiz olmamak, istiyorum
Duyuyor musun beni?
Ayn? d?nyada, ayr? yollarda, ya?ayamay?z
Anl?yor musun?
Sevmek zaman?, ?imdi gel ?imdi

Seninle sensiz olmak zor
Yoklu?un i?imde bir kor
Haydi ya?murlarla gel, ister g?nahlarinla gel
?ster f?rt?nalar estir
G?l de g?ller a?s?n ?mr?me
Ben i?te b?yle beklerken, yaz bitti

Seni ya?amak, sensiz olmamak, istiyorum
Anl?yor musun?
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/s0xvSevmek zaman?, ?imdi gel ?imdi

Seninle sensiz olmak zor
Yoklu?un i?imde bir kor
Haydi ya?murlarla gel, ister g?nahlarinla gel
?ster f?rt?nalar estir
G?l de g?ller a?s?n ?mr?me
Ben i?te b?yle beklerken, yaz bitti

Seninle sensiz olmak zor
Yoklu?un i?imde bir kor
Haydi ya?murlarla gel, ister g?nahlarinla gel
?ster f?rt?nalar estir
G?l de g?ller a?s?n ?mr?me
Ben i?te b?yle beklerken, yaz bitti

Play