Aylin Aslým

Zor Günler [Umudum Var]

Zor günler
Birgün mutlaka geldiði gibi gider...
Zor günler
Bildiðin herþey gibi kaybolup gider...
Biliyorum, yorgunsun
Çoktan unutulmuþsun
Hiçbirþey ayný kalmaz!
Yarýn belli olmaz!
Benim hala umudum var
Hala umudum var

Þimdi sen,
"güvendiðim sularda boðuldum" dedin
Tesadüfen
Belki balýk olsan kurtulsan,
Kimbilir?
Gel dinlen yanýmda!
Gel saklan arkamda!
Ýstersen konuþma,
Onlar hep sorarlar
Benim hala umudum var
Hala umudum var.

Play