Aylin Aslým

Yýldýzlar Var

Dönmek, herþey dururken
Aslýnda bilmek
Herkes uyurken
Karþýmda, çok yakýnda
Yýldýzlar var aslýnda...
Biri benim olmadý daha
Daha bulamadým ki.
Kimse farketmedi daha
Daha sevemedim ki.
Küçülmek, herþey büyürken
Aklýmda gitmek
Herkes dururken
Karþýmda, çok yakýnda
Yýldýzlar var aslýnda...
Bulamadým ki...
Sevemedim ki...

Play