Aylin Aslým

Sokak Ýnsanlarý

akþam karanlýk bir yolda
bir sersem sarhoþ yatmiþ kalmýþ
akþam yaðmurun altýnda
güzel genç bi kýz sýzmýþ kalmýþ
þaraptan kefen giymiþ
iyice ýslanmýþ, iyice ýslanmýþ
sokak insanlarý
kimse gormek
kimse duymak istemez
baþtan kaybolanlarý kimse bulmak istemez
kimse bilmek istemez
akþam zamansýz bir anda
hayatlar durmuþ herkes susmuþ
sessiz yalnýz saatlerde
çocuklar varmýþ kimden kaçmýþ
birisi yarýn olmuþ biri dünden kalmýþ
bugünden çalmýþ
sokak insanlarý
kimse gormek
kimse duymak istemez
baþtan kaybedenleri kimse sormak istemez
kimse bilmek istemez
sokak insanlarý
kimse gormek
kimse duymak istemez
baþtan kaybolanlarý kimse bulmak istemez
kimse bilmek istemez...

Play