Aylin Aslým

Senin Gibi

Küçük bir an için
Ait olmak için
Eski aþklar gibi
Kapýnda.
Yalnýz bir gün için,
Nefes almak için
Kanarken avuçlarým
Karþýnda.
Üzerimde sevdiðin mavi elbisem,
Sensiz geçirdiðim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin
Gittiðin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim
Gittiðin günden beri...

Play