Aylin Aslým

Küçük Sevgilim

Ne sandýn kendini
Küçük sevgilim
Roller deðiþmedi, katil benim.
Bu kadar zaman oyun mu zannettin?
Kalbini taþ gibi, demir gibi kýrýlmaz mý zannettin?
Ne sandýn kendini
Küçük sevgilim
Hem kendine hem bana
Ýnan yazýk ettin
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eðer,
Bu kadar korkmak zaten ölmeðe benzer.
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eðer,
Aþksýz olmak zaten ölmeðe benzer.

Play