Aylin Aslým

Kimdi Giden

Kimdi giden, kimdi kalan..?
Giden mi suçludur her zaman..?
Ne zaman ba?lar ayr?l?klar,
Dostluklar biter ne zaman..?

Her geçen gün bir parça daha
Ald? götürdü bizden...
Ayn? kalm?yordu hiçbir ?ey,
De?i?iyordu kendili?inden.
Art?k çözülmü?tü ellerimiz...
Art?k bölünmü?tü yüre?imiz...
Birimiz söylemeliydi bunu
Ötekini incitmeden...

Kimdi giden, kimdi kalan..?
Asl?nda giden de?il,
Kaland?r terk eden...
Giden de bu yüzden
Gitmi?tir zaten...

Kimdi giden, kimdi kalan..?
Giden mi suçludur her zaman..?
Ne zaman ba?lar ayr?l?klar,
Dostluklar biter ne zaman..?

Play