Aylin Aslým

Hala

Sabahla ak?am aras?ndaki
Farkt?r gülü?ün uzaklardan gelen
?imdi ve burday?z tesadüfen
Ama hep istemedik mi?
Neden ?
Nereye ko?mal?
Bilmiyorum
Duru?um ondad? üzülme
Ellerim ba?l? gözlerim geçmi?te
Ama bunlar?n hepsi senin için
Hala hala hala
Ve burda
Güce ihtiyac?m var
D??arda sava? var
Kendimle gurur duymak için tüm bunlar
Aya?a kalkt?m her?eye ra?men
Her?ey yokmu? me?er bana ra?men sen
Bulutlar?n hikayeleri hep benim biliyorsun
?eytanlar?m inatlar?m pi?manl?klar?m benimle
Hala hala hala
Ve burda

Play