Aylin Aslým

Gülyabani

beni artýk yormayýn, daha fazla sormayýn,
vardýr elbet bildiðim boþuna uðraþmayýn
biraz sinirliymiþim, biþey beðenmezmiþim,
evden hiç çýkmazmýþým, iki laf etmezmiþim
çünkü gülyabaniyim ben çok yabaniyim,
girerim rüyanýza, hepinizi yerim ben
doðduðum günden beri mecburen içerdeyim,
en doðrusu böyle, dýþarý çaðýrmayýn
biraz kibirliymiþim, bi selam vermezmiþim,
biraz acayipmiþim, galiba deliymiþim
gülyabaniyim ben çok yabaniyim,
girerim rüyanýza, hepinizi yerim ben
gülyabaniyim ben pek yabaniyim,
girerim rüyanýza, hepinizi yerim...

Play