Aylin Aslým

Güldünya

Caným abim vurma beni
Bu dünyadan alma beni
Dökülür mü kardeþ kaný?

Bir karýnda yatmadýk mý?
Bir anada doðmadýk mý?
Bir memeden doymadýk mý?

Binbir yarayla tek bir kurþunla gitti gül dünya
Kim farkýnda kimin umrunda yandý(söndü) bir dünya

Seni gönderene söyle
Köydeki büyük meclise
Daha çocuk yaþta üstüme çýkan herife
Eðer böyle ölürsem iki elim yakanýzda
Hayaletim gezer düþer peþinize

Play