Aylin Aslým

Beyo?lu Kimin O?lu

Kaç gündür evdeyim kimseleri görmedim
Dedim k?z?m böyle olmaz bi hava almak laz?m
Görü?tü?üm tek insan bakkal ç?ra?? ihsan
Dedi abla böyle olmaz bari ç?k dola? biraz
Beyo?luna ç?kt?m ç?kt?m da n'oldu
Ortal?k mah?er yeri cihangir pazar yeri
Beyo?lunda gezdim gezdim de n'oldu
?stiklal insan seli beyo?lu kimin o?lu
Yürümek çok zor oldu caddeler erkek dolu
Bu saatte k?zlar nerde mecburen evlerinde
Tan?d?k bikaç ki?i iki üç be? konu?tuk
Sarho? muhabbeti onlar devam etti
Beyo?luna ç?kt?m ç?kt?m da n'oldu
Ortal?k mah?er yeri cihangir pazar yeri
Beyo?lunda gezdim gezdim de n'oldu
?stiklal insan seli beyo?lu kimin o?lu
Kimseye çakt?rmadan fazla oyalanmadan
Mümkünse kestirmeden eve dönmek laz?m
Kimseye bula?madan ortal?k kar??madan
Mümkünse görünmeden eve dönmek laz?m
Hiçkimseye görünmeden eve dönmek laz?m