Aylin Aslým

Baz? Yalanlar

Yorgun görünüyorsun
Biraz uzan istersen
Sever gibi yapma art?k
Daha henüz vakit varken
Bir kaç yaral? ruh
Bir kaç bira ?i?esi
Elimizde bunlar var mutlu olmaya yetmez ki

Yalanlar?m?z güzel
?nanmas? zevkli
Bir ?ey sevmeye de?erse
Ölmeye de deger mi
Bir kaç uyku hap?
Bir kaç k?skançl?k k?r?z?
Elimiz de bunlar var
Mutlu olmaya yetmez ki
Mutlu olmaya yetmez ki

Baz? yalanlar güzel ah
Baz? gerçekler ac?ym??
Baz? ölümler uzun
Bütün hayatlar k?saym??

Çal??m?? kaybetmi? ko?mu? yorulmu?tuk
Birbirimize içmeden dokunamaz olmu?tuk
Bir kaç kalp a?r?s?
Bir kaç imdat ça?r?s?
Elimizde bunlar var mutlu olmaya yetmez ki
Mutlu olmaya yetmez ki

Baz? yalanlar güzel ah
Baz? gerçekler ac?ym??
Baz? ölümler uzun
Bütün hayatlar k?saym??