Aylin Aslým

Ayný

Bu sabah uyandýðýmda
Yükselmiþ duvarlar
Bir yabancýydýn yanýmda
Çekip gitsen þu anda,
Bana kalsa rüyalar
Ne deðisti senden sonra?
Geceler ayný
Günler ayný
Yüzler,
Ayný sözler
Aþk uzaklarda...
Alýþtým yokluðuna
Bana dokunduðun anlar
Artýk hiçbir þey sorma.
Çekip gitsen þu anda,
Bana kalsa yalanlar
Ne deðisti senden sonra?
Geceler ayný
Günler ayný
Yüzler,
Ayný sözler...
Aþk uzaklarda...
Uzaklarda...

Play