Aylin Aslým

Ahhh

bak yine burdayým
sana nazýr is kokan göðsümle yanýndayým
bak karþýndayým
bu dudaktan son defa öptüm farkýndayým
ahh bu tenin altýnda
açýlmýþ yaralarla
giden bir can aslýnda
ahh yine son kurþunla
vurulmuþ kanatlarla
düþen bir can aslýnda
bir dala uzandým
istemeye utandým yine de benimsin sandým
þaraplar yetmez sabahlar olmaz
ahým tenimdir yanýna kalmaz
ahh bu tenin altýnda
açýlmýþ yaralarla
giden bir can aslýnda
ahh yine son kurþunla
vurulmuþ kanatlarla
düþen bir can aslýnda...

Play