Aylin Aslým

4 Gün 4 Gece

4 gün 4 gece aðladým ben
4 gün 4 gece yaðdý yaðmur
Yaþlarýmý saydým içimden
Hiç haber yok ki senden

4 gün 4 gece bekledim ben
4 gün çýkmadým hiç evimden
Uyur gibi yapýnca acým diner mi sence?

Artýk gel nerdeysen
Bu uðursuz yaðmur dursun
Artýk gel nerdeysen
Bu yürek huzur bulsun

4 gün 4 gece aðladým ben
4 gün 4 gece yaðdý yaðmur
Yaþlarýmý saydým içimden
Hiç böyle olmadým ben

4 gün 4 gece bekledim ben
4 gün çýkmadým hiç evimden
Ölür gibi yapýnca acým diner mi sence?

Play