Ayþe Ersoy

Muzur

Bir daha, bir daha,
Olanlar olmasýn.
Güneþ tutulmasýn,
Saatler durmasýn.
Yeni açmýþ gonca,
Kederle solmasýn, çocuðum.

Kalbine kulak ver,
Yarýn bir daha sever,
Geçmiþi siler geçer,
Bilinmez, çocuðum.

Ama seni muzur, (seni muzur)
Vermedin huzur, (rahat huzur)
Oyunlarýn, yasaklarýn, tuzaklarýn.

Uzaksýn bana, (uzaksýn bana)
Uzaksýn aþka, (uzaksýn aþka)
Ne yaptým sana?

Play