Ayþe Ersoy

Býr Demet Papatya

Bugün, seni düþünmeyi,
Hiç istemedi caným.
Yüreðimi,
Kanatmak istemedim.

Anýlar aðlýyordu ama, direndim.
Hasetsiz bakmayý denedim,
Sarýlan aþýklara.
(2: Küçülmüþ, sevdayla dolu bedenim,
Sen itirafýmla kal,
Ben inkarýnla giderim.)

Bir demet papatya aldým kendime,
Amaçsýzca, yürüdüm durdum caddede.

Bir kediyle paylaþtým bir lokmalýk simidi,
Ýnan bana, dönüp gitmedi.

Play