Ayça Tekindor

Üç Kalp

karar ver artýk kimi daha çok sevdiðine
karasýz olma üzme herkesi
kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim
bilmek isterim yolumu çiziyim
sende üzgünsün bu hayattan
hemde nasýl
bir kalpte iki kalp nasýl yaþanýr
iki kiþi seven ki defa ölürmüþ
bir kalp yalnýz bir kalbi düþünürmüþ
oh sen üzgün
ahh ben üzgün
o da üzgün yapma herkes çok üzgün
gözler beni arar kalbin onu düþünür
tercih yap sonra üç kalp birden ölür
görülmemiþtir böyle aþk inan dünyada
ne biçim sevgi üç kalp bir arada

Play