Ayabie

Tseppeshi Taberu

Tseppe shiwa kouseinennda.
Ongakuwo syumitoshite.
Irutame yokuarukotonanodesuga sukoshi mimino tooine (tokuni migimimiga) .

Mochiron sorewa.
Seikatsujono hubennwo kanjiruhodo.
Dewanaku karenitottewadesuga sukoshimiminotooine (tokuni migimimiga tosakkikara itterutteru) .

Mata "Sotono doremusentona nadono haikionmo.
Kininara.
Naiteidonokotodeshita.
" tokarega katarukuraidesukara karewa syou.
Gaiga arutowa ninnsikisitemo so.
Rewo jyuudonokototowa kanjiteimasendesita.

Mawarimo kinisuruhuuwanaku "koeno tooriwa itsumono sansonoudowo arawasiteita" tonohatsugenkara jyunbungakuno.
Tameno nijisousakuno syoida.
To kanjiteitayo.
Udesuna.

Sudeni karerawa shitsuensyade arukotowo sitteiteitashi.
Sorewa keiiwo haratte atsukawarerubeki naiyoudearou.
Subetewa watashini taishi atamawo taretei
Ru. ( Tatoeba insyokunadono kihontekina dousani kanshitemone)
Motomoto jimenni 27 (nijyuunana) do nokeisya. ( Saikin boukettisoku probram niyo
Ri motomerareta. Motono shikibetsu jisyowa gakusei 100 ninnno ishikicyousani yoru
Mono)

Negomekukoega yubikara hanarenai
Kimiwa bokuno ikusuewo shiranai
Atamadekkachidomoni ichibetsu yareruwa

Sadetaru tsuyoi manazashisaemo
Taninnotoshime jibunnwo migakenai
Yatsurawa sotode katteni hoeteiro

Bokurawa soshiranukaode toorisugirukara

Omaerawa urayamashigeni kubiwo daranto tareteitayô â û !
Saigoni kakattekoi.

Play