A Filetta

U Negru Fume

Si tù lu negru fume
È la negra speranza
Chì porti u rispiru
l?alba cunniscenza

Si tù la negra spira
Di la negra suffrenza
Chì veni à cala ghjornu
È dai a to sentenza

Si tù la negra via
È la negra cuscenza
Chì pichja in ogni vena
l?ora di a partenza

Si tù lu negru fele
È la negra sembienza
Chì voli cum?è l?ala
l?orli viulenza

Si tù lu negru seru
È la mio negra amante
Chì chjama u so penseru
Un sognu di lagramante

Si tù lu negru mele
È la mio negra stonda
Chì parla chì m?ammala
O la mio terra tonda.

Play